– Österåker är en anstalt och ett häkte och varje erfaren fånge kommer att intyga att stämmningen i ett häkte alltid är mycket mera spänt och laddat än i en anstalt. Anledningen är mer än tydlig.

Människor i ett häkte tillbringar ganska för dom lång tid från några veckor upp till i vissa fall över ett års tid i väntan på att polisutredningen ska bli klar , om åtal ska väckas eller utredningen läggs ner? Man vet ingenting, hur lång tid man ska sitta frihetsberövad, detta medför en stor mental oro bland de frihetsberövade fångarna.

Därför är alla på helspänn och nervösa och det kan komma till oroligheter oftare, än i en anstalt där man redan är dömd och vet hur länge man ska sitta av sitt straff, på en svensk anstalt så jobbar eller studerar man, vilket man inte gör i ett häkte, det är också en bidragande faktor till att man är mera lugn i en anstalt än i ett häkte, har man dessutom restriktioner , så är det psykiskt väldigt påfrestande.

Därför är vakterna mera vaksamma, eftersom de aldrig vet när det kommer att smälla till ordentligt och en fånge kan dra med sig flera stycken och det kan ställa till med en problem.

På anstalten så börja ett vardagslivet, med arbete och rutiner och olika rehabiliterings program, där räknar man ner dagarna på sitt straff….”

Fortsättning följer……

 

Bilden är från Sollentuna häktet, men de flesta häktes celler ser ut så.

Österåker